Astım, halkın yüzde 10’unu etkiliyor

Ülkemizde her yüz erişkinin 5-7’sinde her yüz çocuğun ise 10-13’ünde astım görülmektedir. Bu kadar sık görülen astımın toplumsal farkındalığının …

Posted On

Oruç tutmak kalbi koruyor

Oruç tutmanın kardiyoprotektif (kalp koruyucu) tesiri olduğunu söz eden Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Atila İyisoy, oruç tutan bireylerin aç kalma …

Posted On