Suç gelirleri ve terör finansmanını önlenmede parasal limit artırıldı

Kara para aklayan, terörle ilgili alanlara yönlendirenlerin hesap ve hareketlerini yönlendirenler de bu şahısların kimliklerini bilmek, gayelerini denetim etmek konusunda sorumluluk taşıyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Cürüm Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Önlemler Hakkında Yönetmelik’te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Karar geniş çapta finans kurumlarını kapsıyor

Yönetmelikle, hata gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde yükümlü kılınan bankalardan finansman ve faktoring şirketlerine, sermaye piyasası aracı kurumları ve portföy idare şirketlerinden ödeme ile elektronik para kuruluşlarına, yatırım iştiraklerinden sigorta şirketlerine, finansal kiralama kuruluşlarından kargo şirketlerine, kuyumculardan tarihi eser alım satımı yapanlara, spor kulüplerinden noterlere kadar kurum ve kuruluşların faaliyetleri sırasında kimlik konusunda yapmaları gereken süreçlerde düzenlemeye gidildi.

Sorumlu tutulacak alt hudut 85 bin lira oldu

Banka, kuyumcu, spor kulübü ve finans kurumlarının da ortalarında bulunduğu yükümlülerin, kabahat gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında yapmak zorunda oldukları kimlikle ilgili süreçlerde alt hudut 85 bin liraya yükseltildi. Hata gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi kapsamında yükümlü kılınan kurum ve kuruluşların süreçlerinde, kimlikle ilgili bilgileri alma, bunların doğruluğunu teyit etme bahislerinde sorumlu tutulacakları nakdî alt hudut 75 bin liradan 85 bin liraya çıkarıldı.

Kurumlar muhataplarının gerçek kimliklerini bilmek takip etmekten sorumlu

AA’nnı haberine nazaran, kelam konusu kuruluşlar, toplam meblağın 85 bin lira ve üzerinde olduğu işlerde ya da birbiriyle kontaklı birden fazla süreçte, kimliğe ait bilgileri almak ve bu bilgilerin doğruluğunu teyit etmek suretiyle müşterilerinin ve müşterileri ismine yahut hesabına hareket edenlerin kimliğini tespit etmek ve sürecin gerçek faydalanıcısının ortaya çıkarılması için gerekli önlemleri almakla yükümlü tutulacak. Daha evvel bu husustaki mali alt hudut 75 bin lira olarak uygulanıyordu.