Resmi Gazete 15 Haziran 2022 Çarşamba | Resmi Gazete bugünün kararları

Resmi Gazete sayıları, her gün vatandaşlar tarafından inceleniyor.

”Bugün Resmi Gazete’de neler var?” sorusu, gündemde yer alıyor.

Yasama kısmı kanunları, yürütme ve yönetim kısmına ait gelişmeler, yargı kısmı kanunları ve günün ilanları Resmi Gazete’de bulunuyor.

Türkiye için kıymetli pek çok yeni yönetmelik, karar ve bildirilerin yer aldığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla yayınlanan 15 Haziran 2022 tarihli ve 31867 sayılı Resmi Gazete’nin detayları muhakkak oldu.

Peki, 15 Haziran 2022 Çarşamba Resmi Gazete sayısında neler var? İşte bugünkü tarihli Resmi Gazete kararları…

15 Haziran 2022 Resmi Gazete

Yasama Bölümü

Kanun

7410 Etraf Kanunu ile Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Yürütme ve Yönetim Bölümü

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi

–– Bakanlıklara Bağlı, İlgili, Alakalı Kurum ve Kuruluşlar ile Öbür Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 105)

Cumhurbaşkanı Kararları

–– “154 kV (Bandırma 2-Edincik RES) Brş.N-Erdek Güç İletim Çizgisi Projesi” Kapsamında Kimi Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Tarafından Tez Kamulaştırılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5730)

–– Tekirdağ İli, Marmaraereğlisi ve Çorlu İlçelerinde Bulunan ve İsimleri Belirtilen Yerlerde Arazi Toplulaştırması ve Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri Yapılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5731)

–– Afet ve Acil Durum İdaresi Başkanlığı Tarafından, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Unsurunun (b) Bendi Kapsamında Yapılacak İhalelere Ait Asıllarda Değişiklik Yapılmasına Dair Temeller (Karar Sayısı: 5732)

Yönetmelikler

–– Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünün Satım ve Kiraya Verme İşlerine Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Ait Yönetmelik (Karar Sayısı: 5733)

–– Sıhhat Meslek Mensuplarının Tıbbî Süreç ve Uygulamaları Nedeniyle Soruşturulmasına ve İdarece Ödenen Tazminatın Rücu Edilmesine Dair Yol ve Asıllar Hakkında Yönetmelik

–– Elektrik Piyasası Dengeleme ve Uzlaştırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

–– Ecza Ticarethaneleri ve Ecza Ticarethanelerinde Bulundurulan Eserler Hakkında Yönetmelik

–– Rekabeti Sınırlayıcı Mutabakat, Uyumlu Hareket ve Kararlar ile Hâkim Durumun Berbata Kullanılması Halinde Verilecek Para Cezalarına Ait Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tebliğler

–– Yapı İşleri İnşaat, Makine ve Elektrik Tesisatı Genel Teknik Şartnamelerine Dair Bildiri (Tebliğ No: YFK-2007/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

–– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine Ait Bildiri (No: 2022/16)

Kurul Kararı

–– Güç Piyasası Düzenleme Şurasının 09/06/2022 Tarihli ve 11008 Sayılı Kararı

Yargı Bölümü

Danıştay Kararı

–– Danıştay Sekizinci Dairesine İlişkin Karar