Oteller için e-fatura zorunluluğu 3 milyon TL ciroya düştü

Kazanç fiyatını belirlemek için 2014’ten bu yana otellerde de uygulanan e-fatura mecburiliği yalnızca ciro kriterine bağlı olmaktan çıktı.

Herhangi bir ciro limiti olmadan ya da düşük cirolara sahip birçok bölüm e-fatura mecburiliği kapsamına girdi.

Birçok işletme dahil oldu

2014 yılında alkollü, kolalı ve gazlı içecek kesimindeki üretici ve dağıtıcılarla başlayan benzin istasyonları, zerzevat meyve halcileri, demir çelik üzere kıymetli maden üreticileri, ihracatçı ve ithalatçıları, eczaneler, optisyenler üzere tüm SGK ile iş yapan sıhhat işletmelerine kadar uzandı.

e-Fatura, sektörel mecburilik oldu

2022 yılı 1 Temmuz prestijiyle, tüm oteller ile cirosu 1 milyon TL’yi geçen tüm oto galericiler, emlakçılar, müteahhitler ve e-ticaretçilerin de e-fatura sektörel mecburilik kapsamına girdiğini vurgulayan Edm Bilişim İcra Heyeti Lideri Özcan Ermiş ile getirilen yeni kriterler şu biçimde konuştu;

“Bahsini ettiğimiz Tebliğ’de, e-faturaya geçiş için konaklama dalına özel bir durum görüyoruz, şöyle ki; Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Belediyelerden yatırım yahut işletme dokümanı alarak konaklama hizmeti veren işletmelere ciro limiti öngörmeksizin e-fatura düzenleme zaruriliği getirilmiş bulunuyor. Bu da demektir ki, oteller cirolarına bakmadan 1 Temmuz 2022 tarihi itibariyle düzenlemeleri gereken her faturayı elektronik ortamda düzenlemelidirler.”


Oteller için daha kolay

DHA’ya yaptığı konuşmasında oteller açısından sistemin işlenebilirliğini pahalandıran Ermiş, “Oteller için e-fatura düzenlemek aslında kolay. Neden? Zira zati birçok otel, müşteri – konuk takibi için çeşitli otel yazılımları kullanıyorlar. Teknolojiye alışkın otel çalışanları için e-fatura düzenlemek bu bakımdan sıkıntı görünmüyor. Otel yazılımı kullanmayan işletmeler için de dijital dönüşüm şirketleri tarafından çeşitli alternatifler sunulmaktadır. E-dönüşüm alanında hizmet veren şirketler (bunlara dalda entegratörler deniliyor), otellerin e-dönüşümüne süratli ve verimli karşılıklar vererek otellerin bu dijital sürece çarçabuk adapte olmalarını sağlıyor. Ülkemizde 15 bin üzeri otel mevcut ve bunların tamamı 1 Temmuz 2022 prestijiyle e-fatura, e-arşiv fatura, 1 Ocak 2023 prestijiyle e-defter, e-defter saklama ve e-defterlerin 2.nüshalarının Gelir Yönetimi Başkanlığı’na transferi hizmetleri mecburilik kapsamına gireceklerdir.

Motorlu taşıt satıcılarının da 1 Temmuz prestijiyle e-fatura zorunluluğuna gireceğini aktaran Ermiş, “Ülkemizde 70 bin üzeri oto galeri mevcut ve bunların tamamı 1 Temmuz 2022 prestijiyle e-fatura, e-arşiv fatura; 1 Ocak 2023 prestijiyle e-defter, e-defter saklama ve e-defterlerin 2.nüshalarının Gelir Yönetimi Başkanlığı’na transferi hizmetleri mecburilik kapsamına gireceklerdir.” sözlerini kullandı.