İnsanın kendi evrimini çözmesinin Hikayesi: Evrimin Kısa Tarihi

Bu kitapta hayatlarından ve çalışmalarından kesitler sunulan düşünürler, insanlığın evrimi manaya uğraşında katkı sağlamış isimlerdir. Gerçeğin ışığıyla aydınlanmak için yola çıkan ve bilim aşkıyla yanıp tutuşan bu düşünürlerin gayeleri, tabiatın gerçek yasasının ne olduğunu ortaya koymaktı.

Evrim fikrine bir inanç üzere sarılmadılar. Bilim yolunu seçtiler. Birçok düşünür, kendi vakitlerinde gereğince olgunlaşmamış olan evrim olgusunun farkında olmadığı halde çağdaş evrim kuramının ortaya çıkmasına katkıda bulundu. Bilimin yolu insanlığı gerçek sonuca ulaştırdı.

Sayfa: 428

Evrimin çözmenin hikayesi

Burada kaleme alınan öykü, insanın kökenini araştırırken, bitmek tükenmek bilmeyen bir merak ve araştırma ruhu ile düşünürlerin geliştirdiği her yeni bilginin bilim yoluyla şekillendirilerek sonraki jenerasyonlara aktarılmasıyla, ortak bir zekâyla gerçekleştirilen insanlığın ortaya koyduğu en büyük düşünsel ihtilalin, insanın kendi evrimini çözmesinin kıssasıdır.