GUCCI YENİ İKLİM STRATEJİSİNİ DUYURDU

Gucci büsbütün karbon nötr olmak için rejeneratif tarımı destekliyor ve iklim değişikliğine karşı çaba ediyor. Dünya İktisat Forumunun sanal edisyonuna katılan Gucci CEO’su ve lideri Marco Bizzarri, şirketin etraf dostu ‘Natural Climate Solutions Portfolio’ (Doğal İklim Tahlilleri Portföyü) isimli insiyatifini açıkladı. Kritik ormanları ve iklimleri müdafaayı ve yenilemeyi hedefleyen Gucci, üretim zincirinde inovatif tarım süreçlerine yatırım yaptığını duyurdu.

“Stratejimizin evrimi, emisyonlarımızı azaltmaya ve Co2 emisyonunu azaltmaya öncelik vermeye devam edecek bir dizi iklim hareketini içeriyor ve bu da tüm tedarik zincirimizde karbon nötrlüğü korumamıza müsaade veriyor. Birebir vakitte değerli bir desteği olarak rejenatif tarıma yatırım yapıyoruz,” diyen Bizzarri, “Bilimin öncülüğü ile Gucci’nin yeni Doğal İklim Tahlilleri Portföyü, kıymetli ekosistemleri korurken ve iklim değişimine olumlu istikamette dayanak verirken birebir vakitte gelecek yıllar için kalıcı biyolojik çeşitlilik ve iklim yararları sağlıyor. Doğayı iklim kurbanı olmaktan aktör olmaya, nihayetinde gezegenimizin geleceğini belirleyecek iklimi değiştirmeye dönüştürecek uygulama ve sistemleri yaygınlaştırarak tabiat ve iklim tahlilinin bir modülü olmak istiyoruz,” diye ekledi.

Gucci, 2018’den beri tüm üretim zincirine ve operasyonlarında karbon nötr. Yeni iklim stratejisi ile emisyonu azaltmayı ve birebir vakitte üretim zincirini daha da çok geliştirmeyi hedefleyen Gucci, 2018 ve 2019 ortasında sera gazı emisyonlarını %18 oranda azaltmıştı. 1 milyon hektarın üzerinde ormanı muhafaza altına alan Gucci, birçok etraf tertibi ile ortak çalışmalar yürüterek tarıma ve etik üretime dayanak oluyor.