Fahrettin Koca: 1 milyondan fazla sağlık çalışanı aşılandı

Sıhhat Bakanı Fahrettin Koca, DSÖ’nün en üst karar alma organı olan Dünya Sıhhat Asamblesinin İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen 74’üncü genel şurasına görüntü konferansla katıldı.

Genel konseye hitap eden Bakan Koca, “Covid-19 pandemisi devrinde ‘Daha sağlıklı, inançlı ve adil bir dünya inşa etmek’ teması ile bir ortaya gelmiş olduğumuz bu Asamble’yi, tarihi ve çok kıymetli bulduğumu belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Her ne kadar insan sıhhatini ve sıhhat hakkını korumak için uğraşlar versek de son günlerde tüm bu eforları boşa çıkartan çok acı gelişmeleri de yaşamaktayız. Global sıhhati korumak ve inşa etmek ismine misyonlu bu Örgüt’ün İdare Heyeti masasında oturup, insan sıhhati üzerine nutuklar atan bir ülkenin, çocukların bile hayat hakkını gözetmeden, sıhhat hizmeti sunan hastaneleri dahi zalimce gaye alarak insan sıhhatine nasıl bir tehdit oluşturduğunu acı bir formda müşahede etmekteyiz. Şayet insanlık dışı bu anlayışı görmezden gelir, Filistin’de yaşananlara sıhhat topluluğu olarak gerekli hassaslığı oluşturmaz, reaksiyonumuzu göstermez isek adil ve sağlıklı bir dünya inşa etme fikri hamasetten öte geçemez, bu toplantılar hiçbir mana taşımaz” dedi.

“ULUSLARARASI SİSTEM GÜÇLENDİRİLMEYE MUHTAÇ”

Koca, Covid-19’un tüm ülkeleri ve kesimleri direkt ya da dolaylı olarak etkilediğine vurgu yaparak, “Pandeminin iktisat üzerine tesirleri göz önünde bulundurulduğunda, sıhhat güvenliği ve maişetin devamlılığının birebir madalyonunun iki farklı yüzü olduğu gerçeği ile karşılaşmaktayız. Bu durum, aldıkları kararlar ve uygulamaları bakımından sıhhat siyaset yapıcılarına yalnızca insan sıhhati açısından değil; insan hayatını etkileyen bütün faktörler bakımından tarihi sorumluluklar yüklemektedir. İşte bu gelişmeler, sıhhat topluluğu olarak yıllardır konuştuğumuz sıhhat siyasetlerinde bütüncül hükümet yaklaşımı ve tek sıhhat uygulamalarını aktif bir halde hayata geçirebilmemiz için bize tarihi fırsatlar sunmaktadır. İçinde bulunduğumuz pandemi, birinci andan itibaren tedarik zinciri, bilgi paylaşımı, cevap, data toplama ve global yardımlaşma üzere birçok alanda milletlerarası sistemin ne kadar güçlendirilmeye muhtaç olduğunu ortaya koymuştur. Bilhassa memleketler arası dayanışma konusunda tüm dünyanın sınıfta kaldığı aşikârdır” diye konuştu.

“TÜRKİYE ÖNCÜ OLDU”

Koca, Türkiye’nin ise, 158 ülkeye ve 14 milletlerarası kuruluşa sağladığı katkılar ile bu süreçte milletlerarası dayanışmanın en değerli öncülerinden olduğuna dikkat çekerek, “Bunun yanı sıra, Pandemilere Hazırlık ve Cevap Bağımsız Paneli (IPPPR), Bağımsız Nezaret Müşavere Komitesi (IOAC) ve Memleketler arası Sıhhat Tüzüğü (IHR) Gözden Geçirme Komitesi’nin çalışmalarının çıktıları da dahil olmak üzere tüm bilgilerin ve öğrenilmiş derslerin ışığında DSÖ’nün güçlendirilmesi ve memleketler arası sistemin yine şekillendirilmesi konusunda gerekli adımları süratli ve kararlılıkla atmalıyız. Uzlaşı sağlanması halinde, Pandemi Çerçeve Kontratı de dahil olmak üzere tüm memleketler arası teşebbüsleri Türkiye olarak yapan bir formda destekleyeceğiz” sözlerini kullandı.

“1 MİLYONDAN FAZLA SAĞLIKÇIMIZI 45 GÜNDE AŞILADIK”

Bakan Koca, teklifleri ile ilan edilen 2021 Sıhhat Çalışanları Yılı’na ve yürütülen faaliyetlere çok büyük kıymet verdiklerini, bu bahisteki çalışmalara da süratle devam ettiklerini kaydederek, şöyle konuştu:

“Sağlık çalışanlarının aşılanmasının değerine ise özel bir vurgu yapmak isterim. Zira bu aşılama tıpkı vakitte sıhhat sistemlerinin devamlılığını da sağlamaktadır. Biz de Türkiye’de muvaffakiyetle uyguladığımız Covid-19 aşı programımızın birinci evresi olarak 1 milyondan fazla sıhhat çalışanımızı 45 günde aşılamayı başardık. Lakin, yalnızca sıhhat çalışanlarının aşılanmış olması kâfi değildir. Birebir tehdidi yaşayan sıhhat çalışanlarının ailelerinin de önceliklendirilmiş kümede olması gerektiğine inanıyor ve tüm dünyaya bu istikamette davette bulunuyorum. Bu anlayışla, ülkemde tüm sıhhat çalışanlarının ailelerinin aşılama çalışmalarının başlatıldığını da sizlerle paylaşmak isterim. Öteki yandan, Covid-19 aşılarına erişimde yaşanan etik ve epidemiyolojik meselelerin ve hakkaniyetli erişim konusunda içinde bulunduğumuz tehlikenin de altını çizmek isterim. Bu husus, fikri mülkiyet hakları, teknoloji transferi, üretim kapasitelerinin artırılması ve dağıtım üzere birçok bahiste tahliller üretmemiz gereken memleketler arası ilgilerin en kritik ve acil gündem hususudur. İçinde bulunduğumuz bu periyot ve hatta önümüzdeki periyotlar de sıhhat tehditleri ve bu tehditlerin global yansımalarına sahne olacaktır. Başından beri söylediğimiz üzere tahlil, global düşünüp, yerelde başarılı uygulamalara bağlıdır. Lakin şunu da atlamamalıyız ki kesin muvaffakiyet, yereldeki uygulamaların memleketler arası ahengine dayanmaktadır.”