Baş ağrısı, başka bir hastalığın belirtisi olabilir

Hayatı zindan edebilen migren ağrılarından, hakikat teşhis ve bireye özel tedavilerle kurtulabilineceği belirtilirken, baş ağrısının bazen de öbür bir hastalığın habercisi olabileceği söyleniyor. Medicana Ataşehir Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Behice Şebnem Usta, mevzu hakkında açıklamalarda bulundu. Dr. Usta, baş ağrılarının primer ve sekonder olarak iki kümede sınıflandırıldığını; primer baş ağrılarında altta yatan, saptanabilir öbür bir neden olmadığını, sekonder baş ağrısında ise baş ağrısının bir öbür hastalığa bağlı olduğunu vurguladı. Dr. Usta, primer baş ağrılarının çoğunlukla çocukluk ve orta yaş devrinde başladığını ve primer baş ağrıları içinde en sık karşılaşılanların migren ve tansiyon tipi baş ağrıları olduğunun altını çizdi.

”MİGRENİNİZ KRONİK OLABİLİR”

Migrenin; yaygın, yineleyen, tek taraflı, şiddetli, zonklayıcı ve süreksiz özürlülük oluşturan bir baş ağrısı hastalığı olduğunu ve atakların 4-72 saat sürdüğüne değinen Dr. Usta, yetişkin popülasyonda bayan egemenliğinin yüksek olduğunu ve yüksek sosyo-ekonomik yüke sahip olduğunu vurguladı. Auralı ve aurasız olmak üzere 2 tip migren atağı olduğunu, 5 dakika içinde başlayıp 60 dakika içinde sonlanan ve beynin muhakkak bölgelerinde işaretlenen belirtilerin aura olarak isimlendirildiğini belirtti. Bilinen migren atakları olan bir hastada ataklar giderek sıklaşmış ve en azından 3 aydır ayın 15 gününden fazlasında baş ağrısı ve bu baş ağrılarının en az 8’i migren atağı ise, bu hastalarda kronik migrenin düşünüldüğünü aktardı.

Dr. Usta, hiç tetikçi etmen olmadan baş ağrısı olabileceği üzere, çok uyku yahut uykusuzluk, açlık, alkol, hormonal değişiklikler (menstürasyon, doğum denetim hapı kullanımı, gebelik), keskin kokular, titrek-parlak ışıklar, seyahat, gerilim, hava değişikliği, çok yorgunluğun tetikleyici olabileceğine değindi. Dr. Usta ayrıyeten; çikolata, narenciye, kafein, yapay tatlandırıcılar, çin tuzu, limon, asitli meyveler, tiramin ve nitrit içeren besinlerin de migren tetikleyicileri olarak sayıldığını vurguladı.

Dr. Usta, hastaya uygun tedavi seçimi ile muvaffakiyetin yüksek olduğunu vurgularken, hastayı, hastalığı ile ilgili bilgilendirmek, beklentileri öğrenmek ve beklentilere ne ölçüde cevap verileceğini anlatmanın tedavinin en önemli temeli olduğunu belirtti. Yaş ilerledikçe atak sıklığı azalsa da atakların ömür uzunluğu sürebileceğini lakin tedavi ile ağrı sıklığında düşme, ağrının mühleti ve şiddetinde azalma sağlanabileceğine değindi.

Dr. Usta, atak tedavisinde ağrı kesiciler ve spesifik migren ilaçlarının kullanılabileceğini ve yeni geliştirilmekte olan migren tedavileri ile tedavi seçeneğinin çok yakında artacağının altını çizdi. Gözetici tedavide kullanılacak ilaçları seçerken hastaya özel ‘giydirilmiş’ tedavi uygulandığını ve hastanın eşlik eden özellikleri, hastalıklarının, ilaç seçimini belirlemede rol oynadığını aktardı.

”ALIŞKANLIKLARINIZI DEĞİŞTİRİN”

Tansiyon baş ağrısının, geniş sosyoekonomik tesirleri olan, en sık görülen baş ağrısı tipi olduğuna değinen Dr. Usta, ”Genelde ‘basıya benzer’ yahut ‘mengene gibi’ bir his biçiminde açıklanır. Sıklıkla iki taraflı (başın ön, art kısmında yahut yaygın) olur. Birçoklarında uzunluğunda ağrı eşlik eder ve ağrı günlerce sürebilir. Günlük aktiviteyi durdurmayacak halde orta şiddette ağrı olur ve fizikî aktivite sırasında sıklıkla kötüleşmez ve ağrı sırasında bulantı, kusma, ses-ışık hassasiyeti olmaz yahut az olur. Sebebinin ise multifaktöriyel olduğu düşünüyor. Emosyonel faktörler; genetik faktörler, periferal (musküler) faktörler gelişiminde kıymetli rol oynar. Akut atak tedavisinde analjezikler kullanılırken, gözetici tedavide antidepresanlar, antiepileptik ilaçlar kullanılabilir. Hastalara, kâfi uyku almaları, istikrarlı beslenmeleri, tertipli idman yapmaları ve sigara, alkol üzere alışkanlıkları bırakması önerilir. Ruhsal faktörlerin üzerinde durulmalı ve gerekiyorsa dayanak alınması gerekir. Ayırıcı teşhiste hipertansiyona bağlı baş ağrısı düşünülerek tansiyon takibi kesinlikle yapılması gerekir. uyku apnesi, beyin tümörleri ve göz bulgularının da incelenmesi gerekir.” halinde konuştu.

MİGRENDE BOTOKS TEDAVİSİ

Dr. Usta, baş ağrısında alarm veren belirti ve bulgular şöyle açıkladı: ”İlk yahut hayatının en şiddetli baş ağrısı. Yeni başlayan, şiddetli yahut sıklığı ve şiddeti giderek artan baş ağrısı. 55 yaşından sonra yeni başlayan baş ağrısı. Antrenman ile ortaya çıkan baş ağrısı (öksürük, efor, cinsel aktivite ile belirmesi). Makul bir biçime uymayan baş ağrısı. Tedaviye cevap vermeyen baş ağrısı. Alışılmadık, uzun süren aura. Eski baş ağrısının özelliklerinde açıklanamayan değişiklik. Nörolojik diğer yakınmaların yahut bulguların eşlik ettiği baş ağrısı olması durumunda çabucak kimi tetkiklere başvurulmalıdır.”

Dr. Usta, migrende botox tedavisi ile ilgili şöyle konuştu: ”Koruyucu tedavilere karşılık vermeyen, ağrı sıklığı ve şiddeti nedeniyle hayat kalitesi olumsuz etkilenen kronik migrenli olgularda, botox enjeksiyonu inançlı ve tesirli bir tedavi seçeneğidir. Baş, yüz ve uzunluğunda özel birtakım kaslara, değişik noktalardan uygun dozlarla toksin enjeksiyonu yapılarak uygulanır. Bu uygulama kesinlikle tecrübeli tabipler tarafından yapılmalıdır.”