Acil durum zirvesi, COVID-19 tarafından zayıflatılan sağlık sistemi ile boğuşuyor

30’dan fazla ulusal ve il sağlık kuruluşu, COVID-19’un ülkenin sağlık sistemi üzerindeki yıkıcı etkileriyle mücadele etmek için Salı gecesi bir acil durum zirvesi için bir araya geldi.

Bunların da aralarında bulunduğu kuruluşlar, Kanada Tabipler Birliği ve Kanada Hemşireler Birliği, özellikle artan cerrahi birikimler ve bunun hastaların yaşam kalitesi üzerinde gelecek yıllardaki etkileri konusunda endişe duymaktadır.

Sağlık çalışanlarının esenliği de en üst düzeydedir. 18 ay boyunca bitkin, morali bozuk ve personel sıkıntısı yaşadıklarını bildirdiler.

CMA başkanı Dr. Katharine Smart’ın Çarşamba sabahı gazetecilere toplantı hakkında bilgi vermesi bekleniyor.

Kanada Hemşireler Federasyonu başkanı Linda Silas, CMA ve diğer kuruluşların, sağlıkta insan kaynaklarının geleceğini daha iyi planlamak amacıyla ulusal bir sağlık iş gücü kurumu oluşturmak amacıyla hükümete lobi yapmak için zaten birlikte çalıştığını söyledi.